[PODCAST] Next Steps: Now, What’s Next?

Sjors de Vries, Kim Putters, Hans Tijl, Joachim Declerck en Indira van 't Klooster (in Dutch).


In de serie Next Steps met Ruimtevolk werd gedurende IABR–2016 nog eens bevestigd dat er andere manieren van stad maken nodig zijn, willen we onze steden CO2-neutraal, sociaal inclusief en productief maken. Deze grote opgaven vragen niet alleen om nieuwe manieren van financiering en governance, maar ook om een vernieuwde en alternatieve ontwerp- en planningspraktijk. Ontwerpers zouden zich, was de boodschap, meer moeten gaan bezighouden met de rol die ontwerp kan spelen bij het oplossen van sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Hoe kunnen lange termijn strategieën en grootschalige programma’s worden verbonden met regionale en lokale opgaven? Welke rol kan het ontwerp spelen in het verbinden van ambities, schaalniveaus en partijen? Kan ontwerp een rol spelen bij het ontwikkelen van nieuwe governance en financieringsmodellen? Op de slotdag van IABR–2016 legde Sjors de Vries van Ruimtevolk nog een keer de vraag What’s Next? op tafel en kreeg hij antwoord van onder andere Kim Putters (directeur Sociaal Cultureel Planbureau), Hans Tijl (directeur Ruimtelijke Ontwikkeling, ministerie Infrastructuur en Milieu), Joachim Declerck (partner AWB en lid van Curator Team IABR–2016) en Indira van ’t Klooster (ArchitectuurLokaal).